<сценарий ID = "поставка-дро-комплект" SRC = "https://cdn.hunterdelivery.com/scripts/draw_script.js" OnLoad = "JavaScript: renderDelivery ( '5d909a6b7ae84')"> Оцінка для МСФЗ в Україні - Obzor24

Оцінка для МСФЗ в Україні

Оцінка для МСФЗ в Україні

Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності відіграє велику роль у послугах оцінки для МСФЗ майна українських підприємств і організацій. Їхнє впровадження вкрай важливо для успішної інтеграції країни в Євросоюз, адже уніфіковані норми визнаються майже у всіх державах світу. Україна теж проводить планомірну роботу щодо приведення внутрішніх правил складання звітності до стандартів МСФЗ.

Оцінка для МСФЗ в Україні – що це і навіщо?

Фонд МСФЗ (IFRS) був створений для приведення фінансової звітності компаній, що працюють в різних країнах світу, до єдиної системи. Ведення обліку і складання звітів згідно з міжнародними стандартами дає підприємцям можливість залучати інвестиції з-за кордону та ефективно взаємодіяти з іноземними партнерами. Таким чином, МСФЗ – це міжнаціональна «мова бізнесу», яка сприяє виходу підприємств на ринки інших держав і злагодженій роботі з контрагентами.

Застосовуючи МСФЗ, українські компанії отримують можливість збільшувати кількість акціонерів та активніше залучати інвесторів. Вихід на міжнародний рівень звітності – це більш результативне управління фондами, засобами і ресурсами юридичної особи. Для успішного переходу на міжнародні стандарти необхідна відповідна оцінка основних засобів організації або підприємства, незалежно від того, буде це велика промислова фабрика чи агроконцерн, провідна естетична стоматологія в Києві, виробник харчових продуктів в Одесі чи будь-яка інша компанія.

За якими нормами проводиться оцінка

Щоб перейти на МСФЗ, підприємство повинно оцінити майновий стан згідно з такими нормами:

IFRS 1 «Прийняття міжнародних стандартів вперше». В процесі роботи необхідно відобразити реальну вартість основних активів і оцінити майнові справи компанії. Оцінці підлягають нематеріальні активи, основні засоби та фонди, а також об’єкти недобудови, що складаються на балансі підприємства.

IFRS 3 «Об’єднання бізнесу». Для коректного відображення вартості придбаної компанії на балансі покупця потрібно оцінити її зобов’язання, матеріальні та нематеріальні активи.

МСФЗ 36 «Знецінення активів». На цьому етапі дається оцінка рівня знецінення конкретного активу або всієї організації в період складної економічної ситуації.

МСФЗ 38 «Нематеріальні активи». Згідно з вимогами МСФЗ нематеріальні активи необхідно оцінити для їх правильного відображення в обліку та звітності.

МСФЗ 16 «Основні засоби». Згідно з правилами МСФЗ, повинна проводитися щорічна переоцінка основних фондів та коштів. Для виконання цієї роботи треба запрошувати незалежного експерта.

IFRS 39 «Фінансові інструменти». Вкладення компанії, які оцінені за справедливою вартістю, відображаються у відповідних документах.

IFRS 40 «Інвестиційна нерухомість». Відповідно до вимог міжнародних стандартів нерухоме майно, яке є об’єктом інвестицій, має переоцінюватися щороку.

На сьогоднішній день українські оцінювачі мають велику практику оцінки фінансової діяльності, активів і майна юридичних осіб, які бажають перейти на міжнародні стандарти. Команда фахівців оцінить майновий стан фірми в короткі терміни і на високому професійному рівні.

Джерело: офіційний сайт компанії Європейський центр консалтингу та оцінки (Київ, Україна) www.pkf.in.ua

Вам також має сподобатись...

Loading...